Изработка на пластмасова топка с център от стиропор

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Стъпка 4

Стъпка 5

Стъпка 6

Стъпка 7

Стъпка 8

Стъпка 9

Стъпка 10

Стъпка 11

Стъпка 12

Стъпка 13

Стъпка 14

Стъпка 15

Стъпка 16

Стъпка 17

Стъпка 18

Стъпка 19

Стъпка 20

Стъпка 21

Стъпка 22

Стъпка 23

Стъпка 24